’’

BT - - NYHEDER -

Hun glæ­der sig til at få me­re tid til fa­mi­li­en, og det er jeg sik­ker på, at fa­mi­li­en og­så gør

Tri­ne Gre­go­ri­us, ve­nin­de

» Da jeg tal­te med hen­de sidst – og det er ik­ke så læn­ge si­den – glæ­de­de hun sig til det nye liv. Det gi­ver hen­de selv­føl­ge­lig en mu­lig­hed for i en an­den grad at væ­re sam­men med sin fa­mi­lie. Det har væ­ret nog­le hår­de år, og hun er ik­ke en ty­pe, der si­ger stop. Så hun glæ­der sig til at få me­re tid til fa­mi­li­en, og det er jeg sik­ker på, at fa­mi­li­en og­så gør, « si­ger Tri­ne Gre­go­ri­us.

Me­get prag­ma­tisk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.