Fe­rie med far­mor

Kon­ge­fa­mi­li­en trod­se­de reg­nen, da de i går stil­le­de op til fo­to­gra­fe­ring i ha­ven bag Grå­sten Slot

BT - - NYHEDER -

2013

Dron­nin­gen hav­de et fast tag i to af bør­ne­bør­ne­ne, prins Vin­cent og prin­ses­se Isa­bel­la, mens Chri­sti­an nys­ger­rigt fulg­te fo­to­gra­fer­nes knip­sen. Fo­to: Hen­ning Bagger

De se­ne­re år er det bør­ne­ne, der er lø­bet med op­mærk­som­he­den un­der som­mer­fo­to­gra­fe­rin­gen på Grå­sten Slot. Her prin­ses­se Isa­bel­la ( tv), prins Chri­sti­an og tvil­lin­ger­ne Jo­sep­hine og Vin­cent ( th) .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.