Sko­le­går­den fa­vo­ri­se­rer fod­bold

BT - - NYHEDER -

Man­ge dan­ske sko­le­går­de er ind­ret­tet så­dan, at de fa­vo­ri­se­rer de børn, der spil­ler fod­bold. Det vi­ser forsk­ning fra blandt an­det Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. » Det vi­ste sig, at børn, der spil­ler fod­bold i klub i de­res fri­tid, og der­med at go­de til det, er me­re ak­ti­ve end an­dre børn i de­res frik­var­te­rer, « for­tæl­ler ad­junkt Glen Ni­el­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Fle­re for­ske­re kri­ti­se­rer sam­ti­dig, at det sær­ligt er de fod­bold­g­la­de dren­ge, der der­med bli­ver op­for­dret til at væ­re fy­sisk ak­ti­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.