D- vi­ta­min hjæl­per mus­k­ler­ne

BT - - NYHEDER -

For la­ve mæng­der D- vi­ta­min i krop­pen kan væ­re én af år­sa­ger­ne til, at vi op­le­ver et rin­ge­re fy­sisk præ­sta­tions­ni­veau i vin­ter­hal­vå­ret, for­tæl­ler for­ske­re fra Pro­fes­sions­højsko­len Me­tro­pol.

Forsk­nin­gen vi­ser, at Dvi­ta­min kan op­ta­ges di­rek­te i mu­skel­væ­vet, hvor det igang­sæt­ter de mu­ske­l­op­byg­gen­de pro­ces­ser. De nor­di­ske næ­rings­sto­fan­be­fa­lin­ger op­for­drer voks­ne til at ind­ta­ge mini­mum 10 mi­kro­gram Dvi­ta­min dag­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.