Cru­i­se con­trol

BT - - TV - ACTIONFILM 19: 05 11: 15 15: 00 17: 15 13: 45 09: 35 22: 55 00: 45- 06: 00 07: 45 21: 00

En snig­skyt­te sky­der fem til­fæl­di­ge men­ne­sker på en par­ke­rings­plads i Pitts­burgh. Po­li­tiets eft er­søg­ning le­der hur­tigt hen til Ja­mes Barr, en tid­li­ge­re skyt­te for den ame­ri­kan­ske hær, som har væ­ret ud­sendt til Irak. Han får mu­lig­he­den for at er­ken­de mor­de­ne og slip- pe med liv­s­tid – el­ler en rets­sag, der vil en­de med en døds­dom. Men i ste­det for at er­klæ­re sig skyl­dig, be­der han ad­vo­ka­ten om at fi nde Ja­ck Rea­cher, som se­ne­re vi­ser sig at væ­re Bar­rs tid­li­ge­re sol­da­ter­kol­le­ga i Irak. Be­syn­der­ligt nok har Rea­cher tid­li­ge­re un- der­søgt Barr for en lig­nen­de nedslagt­ning i Irak. Den­gang slap Barr for rets­for­føl­gel­se, for­di hæ­ren øn­ske­de at be­gra­ve sa­gen. Men Rea­cher svor, at han vil­le kom­me ef­ter Barr, hvis han no­gen­sin­de gjor­de no­get lig­nen­de igen. Rea­cher er op­ta­get af at få Barr dømt, men un­der sin sø- gen eft er be­vi­ser, op­da­ger Rea­cher, at ik­ke alt er, som det ser ud på over­fl aden. Rea­cher en­der selv med at bli­ve off er for et kom­plot, der

Med­vir­ken­de: for­sø­ger at gi­ve ham skyl­den for et mord, men det for­stær­ker ba­re Rea­chers lyst til at un­der­sø­ge he­le den spe­ge­de sag til bunds. ( TV3)

( T) Zieg­feld Fol­lies. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1946. ( T) Mød mig i St. Lou­is. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1944. ( T) Sørø­ve­ren. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1948. ( T) Hor­se­men of the Apo­ca­lyp­se. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1962. ( T) Las­sie i kni­be. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1949.

( T) De dø­de med støv­ler­ne på. Ame­ri­kansk western fra 1941.

( T) En ame­ri­ka­ner i Pa­ris. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1951.

( T) Sidst jeg så Pa­ris. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1954. ( T) Sil­ke­strøm­per. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1957. ( T) Jeg fin­der dig nok. Ame­ri­kansk krigs­dra­ma fra 1942. Nat- tv.

Tom Cru­i­se har rol­len som Ja­ck Rea­cher i den ame­ri­kan­ske actionfi lm ” Ja­ck Rea­cher” fra 2012.

Fo­to: Vi­a­sat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.