DEN CU­BAN­SKE RE­VO­LU­TION BE­GYN­DER

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 62 år si­den 1953:

129). ( Svær 46). ( Mid­del 9). ( Nem

Fi­del Ca­stro le­der et mis­lyk­ket an­greb mod en mi­li­tær­for­læg­ning og ind­le­der der­med Den Cu­ban­ske Re­vo­lu­tion. Fi­del Ca­stro blev fængs­let ef­ter an­gre­bet - her bli­ver han af­hørt. Si­den var han i ek­sil i Me­xi­co og vend­te tilbage til Cu­ba i 1956 og kun­ne ef­ter re­vo­lu­tio­nen i 1959 la­de sig hyl­de som le­der af Cu­ba. Fo­to: Afp

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.