Lau­ra

LIN­DA­HL

BT - - SØNDAG -

Hvad er di­ne tre ynd­lings tv- se­ri­er? Hav­de du reg­net med at bli­ve valgt i Fol­ke­tin­get? Hvem er, sy­nes du, de mest ra­bi­a­te i Dan­mark? Hvem be­trag­ter du som et godt for­bil­le­de? Hvem bur­de ha­ve en gang skæl­dud? Hvad er det bed­ste, du kan la­ve på en fri­dag?

Se hen­des fotoalbum si­de 12- 13 Hvad er din spids­kom­pe­ten­ce? Hvad kun­ne du væ­re bed­re til? Hvor en­der Dan­mark om ti år, hvis alt fort­sæt­ter som nu?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.