SPIL

BT - - SØNDAG -

Ma­ski­ner: Pc Gen­re: Action/ RPG

***** *

Det er gå­et kraft igt ned ad bak­ke med nye spil- pro­jek­ter til pc. Der­for er det ek­stra dej­ligt, når et nyt mel­der sig på ba­nen, som oven i kø­bet har no­get at til­by­de. Vi­ctor Vran er en dæ­mon- jæ­ger, hvor din vig­tig­ste beskæf­ti­gel­se er at hak­ke og sky­de mon­stre ned. Jo læn­ge­re du kom­mer ind i spil­let, de­sto me­re for­bed­res din fi gur. Vi­ctor Vran er et ty­pisk hold- spil, hvor man spil­ler på hold med si­ne ven­ner og er fæl­les mod fj en­den og her har spil­let sin ab­so­lut­te styr­ke. God over­ra­skel­se og et rig­tigt dren­ge- røvs- spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.