2,90

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det lig­ner en svær sæ­son for Hor­sens, som i takt med den øko­no­mi­ske vir­ke­lig­hed har mi­stet pro­fi ler som Tro­els Klø­ve, Ja­nus Dra­ch­mann, St­eff en Ki­el­strup, Mor­ten Ras­mus­sen og Fre­de­rik Hel­strup, og re­elt set kun få­et Ni­els Lod­berg den an­den vej. Næst­ved har til gen­gæld for­stær­ket sig si­den op­ryk­nin­gen med folk som Hen­rik Bød­ker og Hen­rik Kil­den­toft og kom­mer med mas­ser af gejst - og Roskil­de og Ski­ve be­vi­ste i sid­ste sæ­son, at stør­re er af­stan­den fra 2. di­vi­sion til 1 di­vi­sion trods alt hel­ler ik­ke. Flot pris på Næst­ved- sejr i pre­mi­e­ren.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.