2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Selv om tors­da­gens op­gør mod Beroe var en lang­ga­ber, så bør der kom­me mål i den­ne Brøndby- kamp. Mod Beroe skul­le Brøndby ud og for­sva­re en fø­ring - her gæl­der det om at skul­le hen­te tre po­int eft er ne­der­la­get i Aar­hus, så man må for­ven­te et Brøndby- hold, der spil­ler med langt stør­re ri­si­ko end mod Beroe. OB vi­ste fl ot­te off en­si­ve tak­ter imod Ho­bro, hvor spe­ci­elt Ras­mus Fester­sen lig­ner en klar ge­vinst, hvor­i­mod man de­fen­sivt gav fl ere store chan­cer væk, og hol­dets nye må­l­mand Mi­cha­el Fal­kes­gaard over­be­vi­ste langt fra. Her prø­ves » over 2,5 mål « i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.