Vi får mas­ser af regn igen

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

TRIST SOM­MER

Regn, rusk og la­ve tem­pe­ra­tu­rer. Den dan­ske som­mer har vist sig fra sin mest lu­ne­ful­de si­de i år.

Lør­dag druk­ne­de især Jyl­land og Fyn i regn, men knap er ha­ver­ne og ve­je­ne ble­vet tør­re igen, før et nyt lav­tryk pas­se­rer Dan­mark. Og den­ne gang vil Øst­dan­mark ik­ke gå fri .

» Mandag får vi lidt regn, men ik­ke det store. Tirs­dag og ons­dag kom­mer der der­i­mod vold­som­me by­ger over he­le lan­det. De vil ram­me lo­kalt og kan gi­ve store ned­børs­mæng­der, « si­ger vagt­ha­ven­de hos Dan­marks Me­te­o­r­o­lo­gi­ske In­sti­tut ( DMI) Ty­ge Ras­mus­sen .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.