Skal det væ­re mu­ligt for 17- åri­ge at ta­ge kø­re­kort?

BT - - DEBAT -

Nej

Lo­ne Bruun Ni­el­sen

Benja­min Bo­hn

Ras­mus Ples­ner

Ja

4.144 stem­mer på bt. dk

HØ­JE­RE AL­DERS­GRÆN­SE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 08.49 Nej, det sy­nes jeg ik­ke! Tvær­ti­mod sy­nes jeg, at al­de­ren skul­le sæt­tes op til 19 el­ler 20 år.

HVAD SKAL DE MED DET? På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.12 Hvor­for ik­ke ba­re la­de den væ­re på 18, og så blot ind­fø­re, at de skal kø­re det år med en er­fa­ren, ustraf­fet bi­list? Vil­le jo dy­best set væ­re to fl uer med ét smæk. Og præ­cis hvor­for skul­le 17- åri­ge ha­ve kø­re­kort? De har jo ik­ke en døjt at bru­ge det til.

TRAKTORKØREKORTET

Ni­co­lai Mol­d­rup Kap­pel

På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 09.54 Sy­nes det er en dår­lig idé, al­de­ren pas­ser fi nt. Og nu vi er i gang, så hæv al­de­ren for trak­tor­kor­tet til sam­me al­der, lig­ner in­gen­ting, at un­ge men­ne­sker på 16 år kan kø­re rundt med et vogn­tog på 44 ton.

GODT OG FOR­NUF­TIGT På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 15.11 Hel­le­re en ung dreng på 18, der har kørt et år med mor el­ler far, end to un­ge dren­ge på 18, der kø­rer ale­ne og tror, de er kon­ger på lan­de­vej­en. God idé igen, Ven­stre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.