Dan­marks om­døm­me

BT - - DEBAT -

Sig­na­let er, at de skal bli­ve, hvor de er, el­ler fl yg­te et an­det sted hen. Mest sand­syn­ligt er det, at de slet ik­ke vil op­da­ge de fa­mø­se an­non­cer, og at de­res valg af rej­se­mål over­ho­ve­det ik­ke på­vir­kes af, hvad In­ger Støj­berg for­kyn­der. Til gen­gæld er det ret sik­kert, at an­dre vil læ­se re­ge­rin­gens bud­skab til om­ver­de­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.