RIDISK KA­OS

BT - - NYHEDER -

MANDAG 27. JULI 2015

1

Tab­let­ter med kun­stigt frem­stil­let can­na­bis- stof. De mar­keds­fø­res ik­ke i Dan­mark, men kan kø­bes på Apo­te­ket med en recept.

Recept kan kun ud­ste­des af egen læ­ge.

Har væ­ret god­kendt som læ­ge­mid­del i USA si­den 1985. Ma­ri­nol gi­ves især til pa­tien­ter un­der ke­mo­te­ra­pi, kræft­pa­tien­ter, og sc­lero­se­pa­tien­ter.

Ma­ri­nol er ik­ke på Sund­heds­sty­rel­sens tra­fik­far­lig­heds­li­ste.

Ma­ri­nol er ik­ke for­sy­net med den rø­de ad­var­sel­stre­kant, som sæt­tes på tra­fik­far­lig me­di­cin.

Sund­heds­sty­rel­sen hav­de i 2013 gi­vet 269 en­kelt­til­la­del­ser til brug af Ma­ri­nol mod smer­ter i for­bin­del­se med sc­lero­se.

Kun to an­dre læ­ge­mid­ler med me­di­cinsk can­na­bis kan kø­bes i Dan­mark: Sa­ti­vex og Na­bi­lo­ne.

2

3

4

5

6

7

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.