Po­li­ti­et un­der pres i sag om voldtægt

BT - - NF ER -

En 21- årig mand, der er sig­tet for at ha­ve vold­ta­get en 19- årig pi­ge i hen­des lej­lig­hed i Van­lø­se, skal sid­de i po­li­tiets va­re­tægt i yder­li­ge­re tre døgn.

Det be­slut­te­de Dom­mer­vag­ten i København søn­dag, som op­ret­hol­der an­hol­del­sen, for­di po­li­ti­et skal fo­re­ta­ge yder­li­ge­re efterforskning i sa­gen.

Det op­ly­ser den cen­tra­le ef­ter­forsk­nings­le­der ved Kø­ben­havns po­li­ti Ken­neth Jen­sen til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Kvin­den an­meld­te voldtæg­ten til po­li­ti­et klok­ken 10.00 lør­dag for­mid­dag. Her for­tal­te hun, at hun nat­ten til lør­dag blev vold­ta­get i sin lej­lig­hed ef­ter et værts­hus­be­søg.

Po­li­ti­et af­hør­te den 19- åri­ge kvin­de, der ef­ter­føl­gen­de ud­pe­ge­de den 21- åri­ge som sin voldtægts­mand.

Ef­ter de tre kom­men­de da­ge med efterforskning vil man­den igen bli­ve frem­stil­let i grund­lovs­for­hør med hen­blik på va­re­tægts­fængs­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.