Eks- kæ­re­ste fik pe­ber­spray

BT - - NF ER -

En 25- årig mand er sig­tet for vold og over­træ­del­se af vå­ben­loven, ef­ter at han sprøjte­de sin 21- åri­ge eks­kæ­re­ste og hen­des tre fa­mi­lie­med­lem­mer i ho­ve­d­et med en pe­ber­spray.

Hæn­del­sen fandt sted på man­dens bopæl i Es­b­jerg lør­dag for­mid­dag, hvor eks­kæ­re­sten og hen­des fa­mi­lie var til ste­de, for­di de skul­le de­le lej­lig­he­den op.

Den 21- åri­ge eks­kæ­re­ste hav­de ta­get fa­mi­li­en med, for­di hun var ban­ge for at ta­ge der­ud ale­ne, men selv­om der mød­te fi­re per­so­ner op, ud­vik­le­de det sig.

» De kom­mer op at top­pes, og det en­der med, at den 25- åri­ge træk­ker en pe­ber­spray frem og sprøjter al­le fi­re i an­sig­tet, « si­ger vagt­chef hos Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti Erik Lind­holdt til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau og ud­dy­ber, at eks­kæ­re­sten og hen­des fa­mi­lie ef­ter om­stæn­dig­he­der­ne har det godt.

Man­den, der er løsladt igen, har er­kendt bå­de an­gre­bet og over­træ­del­sen af vå­ben­loven, idet pe­ber­spray er ulov­ligt i Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.