’’

BT - - NF ER - Katrine Vogel­sang, fik­tions­chef, TV2

Det er ik­ke et godt TV2ju­le­ka­len­der­pro­jekt

det stort an­lag­te pro­jekt, der skul­le ta­ge børn og barn­li­ge sjæ­le med storm - og sik­re TV2 fø­rer­trøj­en i den di­rek­te ju­le­ka­len­der- kon­kur­ren­ce mod DR i man­ge år frem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.