Be­slut om for­hol­det skal fort­sæt­te

BT - - NYHEDER -

Når der er kom­met ro på, er det tid til at over­ve­je, om for­hol­det skal af­slut­tes el­ler genop­byg­ges. Her er det især vig­tigt at se på, hvor­for den til­lids­bry­den­de part har væ­ret ut­ro, og hvor­dan han/ hun ef­ter­føl­gen­de har re­a­ge­ret. Bli­ver ved­kom­men­de ved med at skju­le de­tal­jer og ly­ve, skal man nok over­ve­je, om for­hol­det skal fort­sæt­te. Vil man genop­byg­ge et for­hold ef­ter ut­ro­skab, er det vig­tigt, at beg­ge par­ter går hel­hjer­tet ind i det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.