Få ro på fø­lel­ser­ne

BT - - NYHEDER -

Af­slø­rin­gen af ut­ro­skab kan væ­re trau­ma­tisk for beg­ge par­ter. Den ut­ro part kan få et chok over, at ved­kom­men­de kun­ne fin­de på at gø­re det og fø­le skyld over den smer­te, som han/ hun har på­ført sin part­ner. Den sår­e­de part vil of­te fø­le sig kræn­ket, men sam­ti­dig må­ske og­så op­le­ve, at man ik­ke nød­ven­dig­vis ba­re kan af­slut­te par­for­hol­det på grund af ut­ro­skab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.