Giv det tid

BT - - NYHEDER -

Ti­den læ­ger ik­ke al­le sår. Men det kan bli­ve bed­re, hvis man bru­ger ti­den for­nuf­tigt. De før­ste da­ge, uger og ju­le­froko­ster er de vær­ste. Lav je­res eg­ne for­an­stalt­nin­ger, der kan ska­be åben­hed og ær­lig­hed. Må­ske hjæl­per det, at den ut­ro part rin­ger hjem el­ler har sin mail åben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.