Snak sam­men

BT - - NYHEDER -

Det er vig­tigt, at den ut­ro part gør sig fortjent til til­lid og ud­tryk­ker an­ger. Sam­ti­dig er det vig­tigt, at beg­ge par­ter får for­talt, hvad der er brug for i par­for­hol­det, så det ik­ke går galt igen. Selv­om det kun er den ene, der har væ­ret ut­ro, skal der to til et dår­ligt for­hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.