Få hjælp

BT - - NYHEDER -

Snak med no­gen om det. Som med al­le an­dre kri­ser er det vig­tigt at få red­ska­ber til at hånd­te­re si­tu­a­tio­nen. Brug ven­ner, fa­mi­lie el­ler kon­takt evt. en god par­te­ra­pe­ut, som kan hjæl­pe jer vi­de­re og se si­tu­a­tio­nen fra beg­ge si­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.