Ona­ne­re­de for­an to små pi­ger

BT - - NYHEDEF RPAUL -

Midt- og Vestsjæl­lands Po­li­ti ef­ter­ly­ser en mand, der søn­dag ef­ter­mid­dag ona­ne­re­de for­an to små pi­ger på fem og seks år i et bu­skads i Ny­kø­bing Sjæl­land.

» En per­son ret­ter hen­ven­del­se til de to pi­ger og vil vi­se dem et sted, hvor der er man­ge hin­d­bær. Han får pi­ger­ne med ind i et bu­skads, hvor han træk­ker buk­ser­ne ned og be­gyn­der at ona­ne­re. Da han er fær­dig med sit fore­ha­ven­de, så træk­ker han buk­ser­ne op igen og kø­rer af sted i en grå bil, « si­ger vagt­chef Bent Sten Andersen til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Man­den be­skri­ves som 20- 40 år gam­mel med lys hud, lyst hår og gul­dø­re­rin­ge i beg­ge ører. Han hav­de må­ske en mørk hæt­te­trø­je på.

Po­li­ti­et hø­rer me­get ger­ne fra folk, der har op­lys­nin­ger i sa­gen, så man­den kan bli­ve på­gre­bet hur­tigt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.