FLY STYR­TE­DE N

Tre per­so­ner dræbt i ja­pansk fl ysty rt

BT - - NF ER -

Mindst tre per­so­ner mi­ste­de i går li­vet, da et lil­le fl y sty rte­de ned i et bo­lig­om­rå­de nær den ja­pan­ske ho­ved­stad Tokyo. Iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters var to af de dræb­te – beg­ge mænd – om bord på fl yet, mens den tred­je dræb­te, som var en kvin­de, be­fandt sig i et hus, der brød i brand.

I alt var fem per­so­ner om bord på det lil­le pri­vat­fl y, der styr­te­de ned i for­sta­den Cho­fu. Ja­pansk brand­væ­sen op­ly­ser til tv- sta­tio­nen NHK, at fem hu­se og mindst to bi­ler stod i fl am­mer eft er styr­tet.

BNB

Fo­to: AFP

Fle­re hu­se brød i brand, ef­ter at fly­et styr­te­de ned i Tokyo- for­sta­den Cho­fu. Fo­to: Reu­ters

En æl­dre kvin­de evaku­e­res fra sit hjem tæt på ulyk­kes­ste­det.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.