AF­G­HA­NI­STAN

BT - - NF ER -

Mi­li­tan­te fra Ta­le­ban ind­t­og i går en stor po­li­ti­sta­tion i det nor­døst­li­ge Af­g­ha­ni­stan, skri­ver Reu­ters. Ta­le­ban- kri­ger­ne har tvun­get fl ere end 100 po­li­ti­be­tjen­te til at over­gi­ve sig. Med ind­ta­gel­sen af po­li­ti­sta­tio­nen har Ta­le­ban bå­de få­et fi ngre­ne i mad, vå­ben og am­mu­ni­tion. De til­fan­ge­tag­ne po­li­ti­be­tjen­te er ble­vet fri­gi­vet. På bil­le­det bli­ver en mand vi­si­te­ret af en sol­dat ved et check­po­int BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.