SVE­RI­GE

BT - - NF ER -

Eft er fi re eks­plo­sio­ner på en uge får po­li­ti­et i Mal­mø nu hjælp fra spe­ci­alsty rker til at hånd­te­re si­tu­a­tio­nen i den sven­ske by. Po­li­ti­et i Mal­mø har an­mo­det om at få as­si­stan­ce fra spe­ci­alsty rker fra Na­tio­nel­la Ope­ra­ti­va Av­de­lin­gen, der er en lands­dæk­ken­de sty rke un­der det sven­ske rigs­po­li­ti. Si­den nytår har Mal­mø væ­ret ramt at 30 eks­plo­sio­ner. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.