SO­MA­LIA

BT - - NYHEDER -

Mindst 13 per­so­ner mi­ste­de li­vet, da en bil­bom­be i går eks­plo­de­re­de ved ind­gan­gen til et ho­tel i So­ma­li­as ho­ved­stad, Mo­ga­dis­hu. Den is­la­mi­sti­ske ter­r­or­grup­pe al- Sha­baab har på­ta­get sig skyl­den for an­gre­bet, skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.