STOR­BRI­TAN­NI­EN

BT - - NYHEDER -

Pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­meron nø­ler ik­ke med den fol­ke­af­stem­ning, der skal gi­ve sva­ret på, om bri­ter­ne bli­ver i el­ler for­la­der Den Eu­ro­pæ­i­ske Uni­on. Iføl­ge den bri­ti­ske avis The In­de­pen­dent har David Ca­meron pla­ner om at sen­de bri­ter­ne til stem­m­eur­ner­ne i ju­ni næ­ste år, hvil­ket han ven­tes at an­non­ce­re på sit kon­ser­va­ti­ve par­tis år­li­ge kon­fe­ren­ce i ok­to­ber. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.