Lyt ef­ter an­dre ly­de

BT - - SUNDHED -

Træn dig i at lyt­te henover tin­ni­tus. Gå en tur på ga­den og lyt ak­tivt ef­ter, hvor man­ge for­skel­li­ge ly­de, du kan hø­re. Fort­sæt i sko­ven el­ler langs stran­den. Skriv ned, hvor man­ge ly­de du kan hø­re. Lyt til no­get mu­sik med man­ge in­stru­men­ter og fo­kusér på ét in­stru­ment. Lyt in­tenst ef­ter det. Gen­spil mu­siks­tyk­ket, nu med fo­kus på et an­det in­stru­ment. På sigt vil din tin­ni­tus gli­de i bag­grun­den, for­di du glem­mer at hø­re den. Den on­de cir­kel er vendt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.