Blokér ik­ke di­ne ører

BT - - SUNDHED -

Man­ge med tin­ni­tus får ten­dens til at vil­le be­skyt­te de­res ører mod støj. Lad væ­re med at blo­ke­re di­ne øre med øre­prop­per, med­min­dre du er i rig­tig larm. Hvis du be­gyn­der at bru­ge hø­re­værn i al­le mu­li­ge sam­men­hæn­ge for at be­skyt­te di­ne ører, ri­si­ke­rer du at bli­ve ly­d­over­føl­som, og du vil hø­re din tin­ni­tus kraf­ti­ge­re. Dit au­di­ti­ve sy­stem har brug for lyd, li­ge­som din ma­ve har brug for mad og vand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.