Fa­mi­lie over­le­ver flystyrt i Sve­ri­ge

BT - - NYHEDER -

MIRA­KEL

Et lil­le fly med en pi­lot og en fa­mi­lie på fi­re per­so­ner var lør­dag på vej til den dan­ske ø An­holt, da de styr­te­de ned ved en fly­ve­plads lidt uden for Var­berg i det ve­st­li­ge Sve­ri­ge, skri­ver Aftonbladet.

Fly­et styr­te­de ned ved mid­dags­tid kort ef­ter start, og her­ef­ter be­gynd­te det at bræn­de. På miraku­løs vis kom in­gen al­vor­ligt til ska­de.

Mi­ka­el Nord ar­bej­de­de i nær­he­den og var vid­ne til styr­tet. Han for­tæl­ler, at no­get gik galt, da fly­et skul­le let­te, og det be­gynd­te at slin­gre. Her­ef­ter styr­te­de det ned fra en lav højde.

Al­le om bord nå­e­de ud, in­den fly­et be­gynd­te at bræn­de. In­gen blev al­vor­ligt sår­et, men en kvin­de om bord kla­ge­de dog over smer­ter i nak­ke og ryg, skri­ver Aftonbladet.

Den sven­ske ha­va­ri­kom­mis­sion vil nu un­der­sø­ge ulyk­ken. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.