’’

BT - - KF R -

De ved, at jeg er her. Jeg har vå­get over dem i man­ge år. Men nu har de brug for fred

Ik­ke dår­ligt for et dumt svin, der of­te er ble­vet an­kla­get for at spre­de had og in­to­le­ran­ce.

Og for at gø­re det he­le end­nu bed­re, pra­ler Emi­nem al­drig af si­ne for­æl­dre- ta­len­ter.

God far

» Jeg har for længst fun­det ud af, at mi­ne børn har det bed­re i de­res eget liv, jo min­dre jeg ta­ler om dem i in­ter­view med pres­sen. Og li­ge nu prø­ver jeg og­så at blan­de mig så lidt som mu­ligt i de sto­res so­ci­a­le liv. De ved, at jeg er her. Jeg har vå­get over dem i man­ge år. Men nu har de brug for fred, « si­ger Emi­nem i nye in­ter­view med hen­holds­vis New York

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.