ELIG FAR TIL FI­RE

BT - - KULTUR -

3. Wiz Kha­li­fa fe­at. Char­lie

See You Again

Emi­nems ene­ste bi­o­lo­gi­ske dat­ter Hai­lie fyl­der 20 se­ne­re i år. Ud­over Hai­lie har rap­pe­ren tre adop­te­re­de ’ børn’ på 12, 21 og 29.

Fo­to: In­s­ta­gram Emi­nem vok­se­de op i det­te hus i De­to­rit. Fo­to: AFP

Emi­nem og ’ 50 Cent’ ( Cur­tis Ja­ck­son) til pre­mi­e­re på fil­men ’ Sout­h­paw’. Emi­nem står for so­und­tra­ck­et til fil­men, hvor Ja­ke Gyl­len­haal spil­ler ho­ved­rol­len. Fo­to: Reu­ters Så­dan ser en god far ud bag­fra. Emi­nem op­træ­der til MTV- show i 2004.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.