3x

BT - - TV -

RE­VO­LU­TIO­NARY RO­AD April og Frank Whe­e­ler le­ver et lyk­ke­ligt liv med de­res to børn i en for stad til Con­necti­cut i mid­ten af 1950’ er­ne, men un­der over­fl aden er der en sni­gen­de fru­stra­tion over ik­ke at slå til i de­res for­hold og kar­ri­e­re. SA­GEN FURTWRÄNGLER Un­der An­den Ver­denskrig valg­te Ber­li­ner­fi lhar­moni­ens chef­di­ri­gent Furtwäng­ler at bli­ve og vir­ke i Det Tred­je Ri­ge.

Kl. 23.40

Kl. 00.30

Ka­te Win­s­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.