3x

BT - - TV -

JER­RY MAGU­I­RE Sport­sa­gen­ten Jer­ry Magu­i­re er på top­pen i en ben­hård, skrup­pel­løs bran­che, hvor idræt­sta­len­ter sæl­ges som kvæg for uhyr­li­ge be­løb til hø­jest­by­den­de. Lang­somt be­gyn­der Jer­ry imid­ler­tid at få skyld­fø­lel­se. CA­KE Pip­pa el­sker sin sing­le- livs­stil, men da hen­des far har brug for en ny che­fre­dak­tør til sit bryl­lups­ma­ga­sin, på­ta­ger Pip­pa sig op­ga­ven.

Kl. 22.00

Kl. 21.00

Tom Cru­i­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.