’ ’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Lars Bak, Lotto- Sou­dal

Li­ge da jeg kør­te over mål­stre­gen, så be­gynd­te so­len at skin­ne. Det var da et tegn. So­len har skin­net på os i år

» Jeg er ty­pen, der ger­ne vil væ­re med, hvor det sner. På det hø­je­ste plan – og det er Tour de Fran­ce. Det er som OL for os ryt­te­re, og al­le vil væ­re med. Det er her, man sælger sig selv, og jeg er ble­vet god til at kø­re Tou­ren, hvis jeg må ro­se mig selv, « sag­de Lars Bak, der sta­dig har drøm­men om at vin­de en eta­pe.

» Hvis man ik­ke har den drøm, så kan man ik­ke væ­re her, « sag­de han og kun­ne gi­ve sin hu­stru Elisa­beth et kys.

Vel­komst­kys til Fuglsang

For­an Asta­na- bus­sen fik Jakob Fuglsang og­så ud­delt kys til kæ­re­sten Loulou Schin­ker Barsot­ti og re­sten af fa­mi­li­en – selv om Tou­ren med hans eg­ne ord har væ­ret ’ me­re ned-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.