KÆR­LIG­HE­DENS BY

Ind­t­og Pa­ris ef­ter tre uger i sad­len

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MANDAG 27. JULI 2015

Det er usik­kert, om Chris Froo­me og fru Mi­chel­le over­ho­ve­det æn­se­de de om­rin­gen­de jour­na­li­ster og fo­to­gra­fer, da de to fandt hin­an­den, ef­ter at Tour- fel­tet hav­de pas­se­ret mål­stre­gen på Champs Èlysèes. Fo­to: AFP

Chris Froo­mes hu­stru Mi­chel­le ven­te­de på Champs Èlysèes, hvor hun kun­ne over­væ­re sin mand en­de­gyl­digt sik­re sig den gu­le trø­je an­no 2015. Det blev fejret med kys og klem – og champag­ne. Fo­to: Reu­ters

Det blev og­så til at Froo­me- kys til po­ka­len, mens Tou­rens num­mer to og tre, Nairo Qu­in­ta­na ( tv.) og Alejan­dro Val­ver­de ( th.) fejre­de po­di­e­pla­ce­rin­ger­ne med børn på ar­men. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.