10 TING VI HUSK

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DET STORE BAS­SO- CHOK

I PAU –

på Tou­rens før­ste hvi­le­dag – gik Tin­koff- Saxos ru­ti­ne­re­de ita­li­e­ner Ivan Bas­so let ry­stet ind til det ob­liga­to­ri­ske pres­se­mø­de og an­non­ce­re­de, at han net­op hav­de få­et kon­sta­te­ret testi­kelkræft. Bas­so, der har mi­stet sin mor til kræf­ten, for­lod straks Tou­ren for at ta­ge hjem og bli­ve ope­re­ret i Ita­li­en. Hel­dig­vis var ope­ra­tio­nen en suc­ces, og Ivan Bas­so er nu kon­sta­te­ret kræft- fri.

SA­GANS VIL­DE KØR­SEL

MANDAG 27. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.