’ Vi skal nok få

Trods en skuff en­de sæ­son­start er Brønd­by­t­ræ­ner Tho­mas Frank sik­ker på, at hol­det nok skal op­fyl­de dets mål­sæt­ning

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

og vi sty­rer kam­pen i den før­ste hal­ve ti­me. De vi­ser kva­li­tet ved at sco­re på de­res chan­cer, og det bur­de vi og­så ha­ve gjort, « si­ger Lukas Hra­decky, som sy­nes, at det var Brønd­bys spil­le­mæs­sigt bed­ste kamp i år.

MANDAG 27. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.