’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Tho­mas Frank

Vi har op­fyldt vo­res mål­sæt­ning hvert år, og det ved jeg, vi og­så gør i år

Lukas Hra­decky spil­le­de ik­ke selv i Brøndby, da klub­ben i 2013 var fa­re­tru­en­de tæt på nedryk­ning til 1. di­vi­sion. Men det er der fl ere i trup­pen, der var. Der­for er Brønd­bys må­l­mand hel­ler ik­ke be­kym­ret for hol­dets mang­len­de po­int i sæ­son­star­ten.

» De mang­len­de po­int er selv­føl­ge­lig ik­ke no­get, der bygger vo­res selv­til­lid op. Men vi har hel­dig­vis et hold, der har prø­vet den­ne si­tu­a­tion før. Des­u­den har vi mas­ser af kam­pe end­nu, hvor vi kan be­vi­se, at vi kan skaff e po­int, « si­ger Lukas Hra­decky.

Næ­ste kamp for Brøndby er hjem­me mod Ho­bro, som man tab­te til tre gan­ge i sid­ste sæ­son. Men Tho­mas Frank vil end­nu ik­ke ta­le om Ho­bro- kam­pen, før hol­det har spil­let tors­da­gens kamp i Eu­ro­pa League- kva­li­fi ka­tio­nen mod cypri­o­ti­ske Omo­nia.

Til gen­gæld er han ik­ke i tvivl om, at Brøndby nok skal op­fyl­de klub­bens mål­sæt­ning om bron­ze, når sæ­so­nen er slut.

» Vi har op­fyldt vo­res mål­sæt­ning hvert år, og det ved jeg, vi og­så gør i år. Vi skal ik­ke gø­re sta­tus eft er to kam­pe, men i ste­det tæn­ke lang­sig­tet. Det er det, der tæl­ler. Og det sy­nes jeg, klub­ben har væ­ret god til at po­in­te­re de se­ne­ste år, « si­ger Tho­mas Frank.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.