Over­tids­scor­ing af­gjor­de nord­jysk lo­ka­l­op­gør

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DER VAR LAGT OP

til et ner­vepi­r­ren­de lo­ka­l­op­gør, da Ho­bro mød­te AaB i sla­get om Nord­jyl­land. En stor over­vægt af chan­cer be­løn­ne­de sig i sid­ste en­de for AaB, som vandt 1- 0, da Kas­per Ris­gård i over­ti­den ban­ke­de en for­lø­sen­de scor­ing i net­tet. Al­le­re­de fra før­ste fl øjt var det et me­get bold­be­sid­den­de AaB- mand­skab, som do­mi­ne­re­de. Aal­bor­gen­ser­ne var tæt på at ta­ge fø­rin­gen fl ere gan­ge i før­ste halv­leg, og de kun­ne med stør­re skarp­hed ha­ve sco­ret et par mål.

Bå­de Ni­co­laj Thom­sen og Kas­per Ris­gård ram­te træ­vær­ket i lø­bet af kam­pen. Og­så Tho­mas Ene­vold­sen kom frem til store chan­cer, men han mis­brug­te på det skam­me­lig­ste. En af Ho­bros bed­ste var Gökcan Kaya, som gjor­de op­mærk­som på sig selv med fl ere go­de af­slut­nin­ger, men AaBs må­l­mand Ni­co­lai Lar­sen sør­ge­de dog for at hol­de må­let rent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.