Top­hol­det OB ned­kæmp­de bund­hol­det Brøndby

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OB HAR MAK­SI­MUM­PO­INT

eft er to run­der, eft er de vandt 2- 1 over Brøndby IF. Brøndby var el­lers do­mi­ne­ren­de i star­ten af kam­pen, hvor Jo­han Lars­son på høj­re­kan­ten var man­den bag me­get af hjem­me­hol­dets off en­si­ve spil. Der­for gav det god me­ning, at det var ham, der eft er 11 mi­nut­ter lag­de op til Brønd­bys fø­rings­mål. Lars­son spil­le­de en lang bold ned bag ved OBs for­svarskæ­de, hvor Te­emu Puk­ki stod klar til at pil­le bol­den ned. Fra en spids vin­kel spar­ke­de an­gri­be­ren iskoldt bol­den mel­lem Mi­cha­el Fal­kes­gaards ben.

OBs klart bed­ste mand var Ras­mus Fester­sen. Han var ek­strem sik­ker i sin bol­dom­gang og var hel­ler ik­ke sen til at ud­nyt­te et koks i Brønd­bys mid­ter­for­svar til at ud­lig­ne i før­ste halv­leg.

Fester­sen var end­nu en­gang på plet­ten i an­den halv­leg, hvor han var hur­tigst på en ripost og der­med sik­re­de sej­ren til OB.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.