Svensk hat­tri­ck gi­ver FCN hi­sto­risk dår­lig sæ­son­start

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

RANDERS’ SVEN­SKE

an­gri­ber Vik­tor Lund­berg vi­ste ut­ro­lig ky­nis­me, da han med et hat­tri­ck sæn­ke­de ufar­li­ge FC Nordsjælland, der der­med står uden po­int eft er to run­der af Su­per­liga­en. Det er før­ste gang, det sker i klub­bens kor­te hi­sto­rie.

Tid­li­ge­re på ugen måt­te Randers rej­se slu­kø­ret hjem fra Sve­ri­ge, da man blev slå­et ud af Eu­ro­pa Le­agu­e­kva­li­fi ka­tio­nen af El­fsborg. Mod FC Nordsjælland fi k Co­lin Tod­ds trop­per ta­get den per­fek­te hævn med en 3- 0- sejr. Sej­ren skal i høj grad til­skri­ves én mand. 24- åri­ge Vik­tor Lund­berg var her der og al­le veg­ne, og med si­ne tre scor­in­ger vi­ste han bå­de fl ot skud­tek­nik, ær­ger­rig­hed og god po­si­tio­ne­ring. Den sven­ske an­gri­ber har tid­li­ge­re få­et kri­tik for ik­ke at væ­re må­l­far­lig nok, men de ord blev gjort til skam­me i går.

Omvendt er FC Nordsjælland ik­ke ba­re i po­int­mæs­sig kri­se. Og­så spil­le­mæs­sigt pe­ger pi­len mod bun­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.