Tæt på skift e: Di Ma­ria mis­se­de fl y til træ­nings­lejr

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - STOR HAN­DEL Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ sporten. dk Fo­to: AFP

Fle­re me­di­er me­ner at vi­de, at An­gel Di Ma­ria bli­ver præ­sen­te­ret som ny Pa­ris St. Ger­main­spil­ler in­den for 48 ti­mer.

Spe­ku­la­tio­ner­ne om et skift e væk fra Man­che­ster Uni­ted fi k end­nu me­re kød på sig, da det kom frem, at Di Ma­ria ik­ke var med på det fl y, der skul­le frag­te ham til USA, hvor han skul­le mø­des med si­ne hold­kam­me­ra­ter på træ­nings­lejr.

» Jeg har hørt, at han ik­ke var med på fl yet. Jeg kan ik­ke si­ge me­re. Han var ik­ke med på fl yet, « ly­der det kryp­tisk fra Uni­ted- ma­na­ger Lou­is van Gaal om­kring ar­gen­ti­ne­rens fra­vær.

Di Ma­ria ko­ste­de Uni­ted næ­sten 600 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner sid­ste som­mer og blev der­med den fem­te­dy­re­ste spil­ler i ver­den samt den dy­re­ste spil­ler ind­købt af en en­gelsk klub.

Men nu mel­des han på vej til Pa­ris St. Ger­main for en sum om­kring 470 mil­li­o­ner kro­ner. Det be­ret­ter fl ere en­gel­ske me­di­er samt den velan­se­te fran­ske avis L’Equipe, der for­tæl­ler, at et skift e er snub­len­de nært.

Di Ma­ria kan væ­re me­get tæt på et skif­te til PSG.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.