1,60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Træ­nings­kamp i Ki­na, hvor det er svært at se an­det end sejr til Re­al Madrid. Ef­ter at ha­ve eks­pe­ri­me­te­ret i den før­ste træ­nings­kamp mod Ro­ma, stil­le­de man i stort set stær­ke­ste op­stil­ling i de før­ste 65 mi­nut­ter imod Man. Ci­ty og var da og­så helt over­leg­ne og vandt fortjent 4- 1. Her gæl­der det et In­ter- hold, der tab­te de­res se­ne­ste træ­nings­kamp mod Milan med 0- 1 og før det var stort set ned­spil­let i 90 mi­nut­ter mod Bay­ern Mün­chen og bur­de ha­ve tabt stør­re end til­fæl­det var. Så selv om det er en træ­nings­kamp, bør Re­al Madrid væ­re for stær­ke for In­ter.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.