2,30

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Me­get fl ot be­ta­ling på mini­mum tre mål i det­te op­ryk­ker­mø­de. AGF lig­ner en af ræk­kens stør­ste » over « - hold med et skrø­be­ligt for­svar og en spæn­den­de off en­siv, og det ind­tryk fi k man kun be­kræft et i den fl ot­te pre­mi­e­re­sejr imod Brøndby. Vi­borg skab­te ik­ke me­get i Her­ning, men mang­le­de og­så hol­dets ube­tin­get vig­tig­ste off en­si­ve spil­ler i Ser­ge De­blé - han har træ­net med de sid­ste par da­ge og skul­le væ­re klar. De to holds til­sva­ren­de mø­de i sid­ste sæ­son end­te med tre mål, og od­dset hér er me­get spæn­den­de på tre mål el­ler me­re i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.