Der kan sta­dig væ­re nog­le om bord

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

LUK­KE­DE LU­GER

Vra­gjæ­ge­re fra Oce­an X Team si­ger til den sven­ske avis Expres­sen, at det er sand­syn­ligt, at be­sæt­nin­gen sta­dig er om bord på den sunk­ne båd.

Vra­gjæ­ger­ne har fi lmet vraget, og har nu stu­de­ret fi lmen i de­tal­jer.

De kan blandt an­det se, at far­tø­jet ser mo­der­ne ud, Og far­tø­jets lu­ger er luk­ke­de:

» Det ty­der på, at be­sæt­nin­gen sta­dig kan væ­re om bord, « si­ger Den­nis Ås­berg fra Oce­an X Team til den sven­ske avis.

Sik­ker­hed­s­eks­per­ten Jo­akim von Braun har og­så stu­de­ret vra­gjæ­ger­nes fi lm og si­ger om den mysti­ske ubåd:

» Den kan ik­ke ha­ve væ­ret der­ne­de sær­ligt læn­ge. Den ser ud som om, den er i fi n stand. Jeg tror, at den har væ­ret un­der test­ning, og at den er ha­va­re­ret, « si­ger han.

Spio­na­ge

Og­så Tho­mas Ries fra det sven­ske for­svar­sa­ka­de­mi er mysti­fi ce­ret over fun­det af ubå­den og an­ty­der, at der kan væ­re ta­le om spio­na­ge i den sven­ske skær­gård:

» Hvis det hav­de væ­ret et ’ uskyl­digt’ vrag, var der nog­le, der hav­de bedt om as­si­stan­ce og an­mo­det om hjælp. Det ty­der på, at det er en hem­me­lig op­ga­ve, der har slå­et fejl. Det er me­get al­vor­ligt, si­ger mi­li­tær­eks­per­ten til Expres­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.