An­sva­ret for fed­tet

BT - - DEBAT -

Det gi­ver slet ik­ke me­ning at pla­ce­re an­sva­ret for fed­tet på det en­kel­te in­di­vid, for­di der er en lang ræk­ke an­dre og me­re be­ty­de­li­ge fak­to­rer, som spil­ler ind i for­hold til at gø­re folk fe­de (...). Blandt an­det er der sam­fundsak­tø­rer, især fø­de­va­re­in­du­stri­en og ’ slan­ke­in­du­stri­en,’ som helt kon­kret spe­ku­le­rer i at gø­re folk fe­de for så at slan­ke dem igen.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.