’ Et hel­ve­de for Sass’

BT - - NYHEDER -

og or­dent­ligt. Det stik mod­sat­te af det ka­os, man fo­re­stil­le­de sig, da bo­gen blev ud­gi­vet i for­å­ret 2014, « si­ger han og fort­sæt­ter:

» Hvis Thor­ning hav­de lidt et stort ne­der­lag, kun­ne det ha­ve væ­ret i Sass’ in­ter­es­se, at det blev af­slø­ret, at han var for­fat­te­ren. Så kun­ne han frem­stå som den ene­ste, der hav­de klar­syn nok til at se par­tiets re­el­le pro­ble­mer og pe­ge frem mod frem­ti­den. Men jeg går ud fra, at bå­de Bjar­ne Cory­don og Hel­le Thor­ning- Sch­midt og de­res rå­d­gi­ve­re og­så kan reg­ne det sam­me ud som mig. Så de må og­så vi­de, at det er Sass, der har skre­vet den bog, « si­ger Klaus Kjøl­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.