Hård kri­tik af sik­ker­he­den ved kon­cert

BT - - NYHEDER -

Plæ­nen var pro­p­fyldt med men­ne­sker fre­dag, da ame­ri­kan­ske Snoop Dogg gæ­ste­de Ti­vo­li som et af de ab­so­lut­te ho­ved­nav­ne i det­te års Fre­dags­ro­ck- pro­gram. 32.700 men­ne­sker tjek­ke­de ind i den gam­le ha­ve, og end­nu fl ere øn­ske­de at op­le­ve rap­stjer­nens op­træ­den i Dan­mark, men måt­te gå for­gæ­ves, da Ti­vo­li luk­ke­de dø­re­ne af hen­syn til sik­ker­he­den. Al­li­ge­vel har Ti­vo­li få­et hård kri­tik for net­op mang­len­de sik­ker­hed un­der koncerten på sin Fa­ce­book­si­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.